Meer muziek in de klas

Cultuur
Educatie
Noordenveld

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!
Deelnemers
De volgende besturen en scholen nemen deel aan het project Meer muziek in de klas
 
 
 
 
 OPO Noordenveld
 Nieuw-Roden |  obs De Poolster
 Nietap |  obs De Flint
 Norg |  obs De Hekakker
 Roderwolde | obs Het Palet
 Penta Primair