Plaatselijke samenwerking

Cultuur
Educatie
Noordenveld

Samenwerking met plaatselijke culturele aanbieders

Verkuno
CEN probeert zoveel mogelijk aansluiting te vinden met en samen te werken met culturele aanbieders uit de directe omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met Verkuno (vereniging van professionele kunstenaars en vormgevers in de gemeente Noordenveld). Een tentoonstelling van Verkuno reist langs de scholen in Noordenveld. De tentoonstelling bestaat uit een zuil op wielen waarop twintig kunstwerken geplaatst zijn.  De leerlingen van de groepen 5 en 6 krijgen, aan de hand van de grote diversiteit van de getoonde werken, een les kunstbeschouwing die gegeven wordt door één van de kunstenaars.  Tijdens de les leren de leerlingen meer over de kunstwerken en kunstenaars uit hun naaste omgeving en zij leren op een beschouwende wijze de verschillende beeldaspecten, gebruikte technieken en materialen leren kennen.  De leerlingen krijgen ook de opdracht zelf een kunstwerk te maken, geïnspireerd op het getoonde werk. De zuil mag dan door de leerlingen gebruikt worden om een eigen expositie mee te maken.Rondje om de brink
De Brink in Roden is het historische centrum van Roden. Rondom deze brink liggen 4 belangrijke erfgoedinstellingen:
  • Het Scheepstra Kabinet
  • De Havezate Mensinge
  • De Catherinakerk
  • Speelgoedmuseum Kinderwereld
In 2013/2014 zijn deze instellingen en de scholen in Noordenveld met elkaar om de tafel gegaan. Het doel was een erfgoedproject te ontwikkelen waarin de leerlingen van groep 3 en 4 kennis maken met de erfgoedinstellingen rondom de Brink van Roden. Het product moest daarnaast een voorbereiding zijn op het reeds bestaande cultuureducatieve programma die gericht is op leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8, genaamd canon van Noordenveld. Zo is het ‘Rondje om de Brink” ontstaan.
Het is een cultuureducatief product met het thema: ‘Hoe zag een kinderleven 100 jaar geleden er uit?’ Uit het leven van één of meer fictieve kinderen die rond 1910 in Roden leefden, worden vier facetten belicht:
  • School (binnen het Scheepstra Kabinet)
  • Wonen en werken (binnen Havezate Mensinge)
  • Geloof (binnen de Catharinakerk)
  • Spel (binnen Speelgoedmuseum Kinderwereld)
Het project begint met twee voorbereidende lessen in de klas. Aan de hand van verhalen, afbeeldingen en werkbladen bereiden de leerlingen zich voor. Daarna gaan de leerlingen op excursie. Ze bezoeken de vier erfgoedinstellingen aan de hand van een tijdschema. Bij elke instelling krijgen ze vervolgens een speciale rondleiding of opdracht van ongeveer vijfentwintig minuten. De instellingen hebben hiervoor een programma ontwikkeld dat aansluit bij de voorbereiding in de klas. Terug in de klas verwerken de leerlingen hun ervaringen aan de hand van opdrachten en ‘het grote vroeger spel’.