Structuur 

Cultuur
Educatie
Noordenveld

Cultuur Educatie Noordenveld (CEN) kent een simpele organisatievorm, bestaande uit twee compo-nenten, te weten de CEN Stuurgroep en de CEN werkgroep. Leden van beide groepen werken op non profit-basis.  
Mede om de doorgaande lijn binnen de organisatie te bewaken is een medewerker van K&C Drenthe ingehuurd, die zitting heeft in zowel de stuurgroep als de werk-groep.
De gemeente Noordenveld heeft een aantal cultuurcoaches in dienst. Naast andere taken worden de coaches ook ingezet binnen de organisatie van CEN.
 
CEN Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit schooldirecteuren en een beleidsmedewerker van de gemeente Noorden-veld.  Ter ondersteuning is een medewerker van K&C Drenthe ingehuurd. De stuurgroep houdt zich hoofdzakelijk bezig met beleidsmatige zaken, zoals de inhoud en ontwikkeling van CEN, de financien, communicatie, kwaliteitsbewaking etc. De stuurgroep komt ongeveer 6x per jaar bijeen.
De volgende personen hebben zitting in de stuurgroep:
 
 • Han Kemker  | Voorzitter| Directeur bij OPO Noordenveld
 • Trienke Bosma | Directeur bij Penta Primair
 • Renske Bult | Secretaris| Gemeente Noordenveld
 • Marieke Satter| K&C Drenthe
Ook (scholen van) andere besturen worden door de bovenstaande personen vertegenwoordigd, een en ander is vastgelegd in een convenant. Met alle deelnemende besturen is afgesproken dat Albert Eising (algemeen directeur OPO Noordenveld) optreedt als penvoerder wat betreft het beheer en afwikkeling van financiële zaken.
 
CEN werkgroep
De CEN werkgroep zorgt er voor dat alle activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuureducatie op school worden gecoördineerd.  De werkgroep bestaat uit een aantal ICC-ers (Interne cultuurcoördinatoren) van verschillende scholen, de coördinator van K&C Drenthe en de cultuurcoach van de Gemeente Noordenveld.
De CEN werkgroep stelt het cultuurmenu samen, bepaalt de inhoud van het programma en maakt afspraken met de uitvoerders (theatergezelschappen, vakdocenten, kunstenaars etc.). De groep komt gemiddeld 5x per jaar bijeen. De volgend personen hebben zitting in de CEN-groep:
 
 • Kuneke Jansma, cultuurcoach Gemeente Noordenveld

 • Carolien Meiborg, OBS De Poolster

 • Jansje Bos, CBS De Parel

 • Ida Hartstra, ODBS Het Valkhof

 • Dorethé Posthumus, SBO 't Hoge Holt

 • Han Kemker, OBS De Hekakker

 • Marieke Satter, K&C Drenthe